نصب درب ضدسرقت

چگونگی مکان گذاری در دیوار برای نصب درب های ضد سرقت

حالت اول :

فضای مورد نیاز برای نصب درب در این حالت مانند شکل زیر (110تا106) *212 سانتیمترمی باشد


حالت دوم :

فضای مورد نیاز برای نصب درب در حالت زیر پس از ساخت لغار همانند شکل (106تا110) *212 سانتیمترمی باشدحالت سوم :

فضای مورد نیاز برای نصب درب در حالت سوم پس از ساخت لغازها همانند شکل زیر (106تا110) *212 می باشد

در ضمن فاصله دو دیوار می بایست برای درب های لوکس حداقل 120 و برای درب های پانل حداقل 117سانتیمتر باشدضخامت لغاز مورد نیاز برای درب های با چهار چوب ثابت 18 سانتیمترو برای درب ها با چهارچوب کشویی16 الی 21 سانتیمترمی باشد

 

ارسال نظر

نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :